İç Hastalıkları

Bölüm Doktorları

Dahiliye (İç Hastalıkları)

İç Hastalıkları, içinde barındırdığı çok sayıda yan dal uzmanlık branşlarının koordinasyonunu sağlayan ve de genellikle kronik hastalıkların yönetimini üstlenen geniş yelpazeli bir uzmanlık alanıdır.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, klinik ve bilimsel bir disiplin olarak tıbbi bilgiyi, yöntemleri ve klinik becerileri üretir ve geliştirir. İç Hastalıkları uzmanlık alanı diğer uzmanlık alanlarından farklı olarak; multisistem sorunlu, kronik hastalığı olan erişkin ve geriatrik hastaların, ayaktan ve/veya yatarak tanı ve tedavisinin ve izlemin gerçekleştirildiği, tıbbın en geniş alanını oluşturmaktadır.

İç Hastalıkları Tanı ve Tedavi Hizmetleri

  • Solunum Yolu Hastalıkları
  • Enfeksiyon Hastalıkları
  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Tiroid Bezi Hastalıkları
  • Kolesterol ve Trigliserid (Kan Yağları) Hastalıkları
  • Karaciğer Hastalıkları
  • Safra Kesesi
  • Akciğer Hastalıkları
  • Kansızlık ve diğer kan hastalıkları