Radyoloji Ünitesi ve Görüntüleme Yöntemleri

Radyoloji, hastalıkların teşhis ve tedavisinde çeşitli görüntüleme teknolojilerini kullanan bir tıp dalıdır.

Radyoloji, vücut içi yapıların görüntülerini üretmek için röntgen, manyetik rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi (BT) ve PET taraması gibi farklı görüntüleme yöntemlerinden yararlanır. Geniş kapsamlı tanı testlerini yorumlayan, hastalık veya yaralanma tanısında uzmanlaşmış doktorlara ise radyolog denir.

Radyoloji tetkikleri; belirtilerin nedenini teşhis etmek için, Vücudun alınan tedaviye ne derece yanıt verdiğini kontrol etmek için, Meme kanseri, kolon kanseri veya kalp hastalığı gibi farklı hastalıkların erken teşhisi için kullanılan görüntüleme ve teşhis yöntemidir.

Radyoloji İşlemleri

 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR)
 • Manyetik rezonans anjiyografi (MRA)
 • Mamografi
 • Düz Röntgen ve Dijital Röntgen
 • Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)
 • Ultrasonografi (USG)

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) 1.5 TESLA

Emar (MR) yani Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), vücutta ayrıntılı resimler oluşturmak için güçlü mıknatıslar, radyo dalgaları ve bilgisayarın kullanıldığı bir testtir.

MR cihazı radyasyon içermez. Çekim işlemi güçlü manyetik alan içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Tetkik odasında mıknatısa bağlı olarak yüksek güçte manyetik alan mevcuttur ve demir gibi metalik nesneleri çeker.
Odaya girerken sizin ve beraberinizde odaya giren yakınlarınızın üzerinde metal içeren giyecek, metal nesne, manyetik kart (kredi kartı, banka kartı vb.), telefon, saat, çağrı cihazı, kesici alet, silah ve benzeri nesnelerin mutlaka çıkartılması gerekmektedir.

Gebelikte bebek üzerinde yan etkisi olmadığı öngörülmekle birlikte ilk 3 ay içinde çok gerekli değilse gebelerde MR çekimi uygulanmaz. 3 aydan büyük gebelerde ise böyle bir kısıtlama söz konusu değildir.
Bazı durumlarda tetkik sırasında damardan kontrast ilacı vererek tetkik yapmak gerekebilir. İlaçsız incelemede görüntülenemeyen birtakım lezyonları görünür hale getirmek ve lezyonların ayırıcı tanısını yapabilmek için kontrast ilaçları MR incelemesinde kullanılır.

64 Kesit Bilgisayarlı Tomografi

BT; göğüs ve karın organları tetkikinde en iyi yöntemlerden biridir. Akciğer, paranazal sinüsler, karaciğer ve pankreas hastalıklarının da aralarında bulunduğu pek çok hastalığın tanısında tercih edilen yöntemdir. BT görüntüleme ile biyopsi gibi tanı veya tedavi amaçlı minimal invazif işlemlerin rehberliği sağlanabilmektedir. BT, kemik görüntülemede de sıklıkla kullanılan bir tanı yöntemidir. El, ayak, omuz ve diğer iskelet sistemi yapıları ile omurga kemik patolojileri tanısında da kullanılmaktadır.

Ultrasonografi (USG)

Ses dalgalarının teknoloji ve tıp alanlarında pek çok kullanım alanı mevcuttur. Bunlardan biri olan ultrasonografi, bir tıbbi görüntüleme yöntemi olup ses dalgaları yardımıyla vücudun iç kısmında yer alan doku ve organların genel hatlarıyla görülebilmesini sağlar.

Ultrasonik ses dalgaları; incelenen organın veya lezyonun boyutuna, yoğunluğunda, homojen olup olmamasına, ısısına ve bunlar gibi daha pek çok faktöre bağlı olarak saçılma, dağılma, yansıma gibi eğilimlere girer. Bu nedenle elde edilen görüntüler, bunlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Sofia Cihazı

Otomatik, radyasyonsuz, acı vermeyen, sıkıştırma yapmayan bu cihazla, meme incelemesi yapılabiliyor. Son teknoloji ürünü olan cihazla, her yaştaki kadın ve erkeğin meme incelemesi yapabiliyor.

Ultrasonografi ile tomografi tekniğini birleştirdiği için dünyada tek ve eşsiz bir teknoloji olan Sofıa, yoğun meme dokusunun veya şüpheli bir olgunun teşhisini netleştirmek için kullanılıyor. Radyasyonsuz çalışan Sofia ile her yaştaki kadın veya erkek meme taramasını, radyasyona maruz kalmadan yaptırabiliyor.

 • Hamilelerde bebeğin sağlık durumuna yönelik taramalar
 • Kalbin çalışma düzenindeki olası aksaklıkların tespiti
 • Çeşitli enfeksiyonların araştırılması
 • Safra kesesi taşları ve hastalıklarının tespiti
 • Meme ve yumuşak dokularda oluşan tümörlerin araştırılması
 • Kas hastalıklarına yönelik yapılan incelemeler
 • Prostat ve genital bölge hastalıklarınnı araştırılması
 • Kist ve biyopsi tedavilerinde iğne ile yapılan girişimlerde görüntülemenin sağlanması
 • Tiroit bezi hastalıklarının araştırılması
 • İç organların taranması ve araştırılması

  Mesaj Gönder
  Yardıma mı ihtiyacınız var?
  Merhaba!
  Nasıl yardımcı olabilirim?