FOTOTERAPİ CİHAZI NEDİR?

Fototerapi, sarılık olmuş bebeklere ışık yoluyla uygulanan özel bir tedavi yöntemidir. Zamanında doğan bebeklerde % 60, erken doğanlarda ise % 80 oranında sarılık görülmektedir. Yenidoğanlarda görülen sarılık çoğunlukla zararsızdır ve kendiliğinden düzelir. Bazen belli seviyenin üzerine çıkması nedeniyle beyinde ve işitme sisteminde kalıcı hasara neden olabilir. Bu nedenle bebeklerde tespit edilen sarılık seviyesine göre fototerapi yani ışık tedavisi uygulanmaktadır.

Fototerapi cihazı ile deride biriken ve sarılığa yol açan bilirubin maddesi parçalanır ve vücuttan idrar ile atılmasını sağlar.

FOTOTERAPİ CİHAZI ÇALIŞMA PRENSİBİ
Görünür ışık, özellikle yaklaşık 420 ila 500 nm arasındaki mavi ışık dalga boyları, fotokimyasal olarak bilirubini atılabilen suda çözünür ürünlere indirgemektedir. Bilirubinin parçalandığı pik absorpsiyon dalgaboyu yaklaşık 458 nm’dir. Hastaları bu dalga boyunun ışığına maruz bırakarak hiperbilirubinemi tedavi edebilir. Işınlama seviyesi, hem tepe lambaları hem de fiberoptik birimler için ışık şiddeti anahtarları ve ışık kaynağı ile hasta arasındaki mesafe ile kontrol edilir. (Hasta ve ışık kaynağı arasındaki mesafenin azaltılması ışınlama seviyesini arttırır.) Fototerapi sırasında hastaya ulaşan ışınımı ölçmek için uygun bir bant genişliğine sahip bir radyometre kullanılır.